Zeměměřič

Rychlejší sběr a zpracování dat

Složité podmínky v terénu a napjaté termíny způsobují zeměměřičům potíže. Bez nástrojů pro urychlení sběru dat a postupu jejich zpracování, který lze spustit souběžně se sběrem, může docházet ke ztrátě času i peněz při čekání, než bude připraven celkový přehled stávajících podmínek.

Řešení

S Autodesk®BIM pro infrastrukturu je shromažďování, import a zpracovávání dat z více zdrojů rychlejší než dosud – a s kratším časem potřebným na přepracovávání. Terénní pracovníci navíc získají lepší podklady ještě před tím, než opustí kancelář, díky sdružování dat o stávajících podmínkách z různých dostupných zdrojů.


Obsah >

Rozšířená spolupráce

Změny jsou nevyhnutelné u každého dopravního projektu. Změna může často způsobit nákladné zpoždění projektu, zejména pokud není – včas nebo vůbec – oznámena potřebným týmům.

Řešení

S Autodesk®BIM pro infrastrukturu mohou zeměměřiči a projektové týmy spolupracovat v reálném čase, sdílet a aktualizovat informace a na minimum omezit prostoje.


Obsah >

Lepší předvídatelnost

Nesrovnalosti v datech mohou následně způsobit významné zpoždění projektu. Tím, že jsou zeměměřiči zodpovědní za předání přesných informací o stávajících podmínkách, jsou také odpovědní za odhalení nesrovnalostí v datech a dokumentaci. Ty mohou vyústit ve zmeškané termíny a nedodržení harmonogramu projektu.

Řešení

Autodesk®BIM pro infrastrukturu umožňuje zeměměřičům pracovat od začátku projektu s inteligentními 3D nástroji – a tím rychle odhalovat nesrovnalosti v datech. Ty pak mohou být odstraněny dříve, než způsobí zpoždění. Zeměměřiči kromě toho mohou:


Obsah >
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace