Plánovači

Spolehlivé výsledky

Plánovači pro svou práci využívají informace a data získaná od různých členů týmů. Na těchto kompletních datech provádí různé typy analýz, včetně simulace provozu a řešení otázek bezpečnosti. Jednotlivé typy dat musejí být použity a analyzovány v různých fázích, aby pomohly předvídat budoucí potřeby a priority projektů. Kromě toho musí být zváženy a minimalizovány dopady projektu na životní prostředí a důsledky pro zúčastněné strany.

Řešení

S Autodesk®BIM pro infrastrukturu mohou projektanti-plánovači využít výhod různých typů dat a integrovaných geoprostorových analýz k podpoře rozhodování nad projektem.


Obsah >

Rychlejší vyhodnocení

Plánovači potřebují vyhodnotit více variant návrhu, aby mohli připravit doporučení pro projektový tým. Důkladné posouzení variant návrhu pomáhá vedoucím projektu určit, který návrh poskytuje největší přínos pro společnost a zároveň minimalizuje dopady na vlastníky sousedících nemovitostí a okolní prostředí. Bohužel, tvorba a vyhodnocení více scénářů je nákladný a časově náročný proces.

Řešení

V aplikaci Autodesk®BIM pro infrastrukturu mohou plánovači rychleji zhodnotit alternativy a prozkoumat možnosti, které by jinak nebyly zvažovány v důsledku omezeného času. Jakmile je zvolena varianta, může být předběžný návrh předán projektovému týmu, který ji již nemusí znovu vytvářet.


Obsah >

Lepší vizuální komunikace

Během plánovací fáze každého projektu je získání souhlasu zúčastněných stran zcela klíčové. Specifickým problémem, kterému čelí projektanti plánující dopravu, však je, jak prezentovat informace smysluplným způsobem z větší části netechnickému publiku – zejména pak s využitím tradičních 2D nástrojů.

Řešení

Díky využití Autodesk®BIM pro infrastrukturu je snazší připravit smysluplné a intuitivní 3D vizualizace pro získání souhlasu zúčastněných stran. Model může být využit k ověření dalších nápadů a přesnější komunikaci záměru projektu.


Obsah >
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace